Политика за поверителност

Защитата на Вашите данни е основен приоритет на фирма Вига EООД. Настоящата декларация за защита на данните описва къде се събират данни от Вас.

Вие давате съгласието си за обработка и съхранение на личните Ви данни, чрез активно натискане на съответните бутони на нашия уебсайт, като имате правото да промените настройките си по всяко време в бъдеще.

 Вига EООД е търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър към агенцията по вписвания с ЕИК 115282713, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любен Каравелов No: 25, ет.1, ап.1, телефон: 032/ 9649691, електронна поща: office@viga.bg;

Официалният регулатор за контрол на събиране, съхранение и обработване на потребителски лични данни е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 • Адрес: град София, бул. Проф. Цветан Лазаров No: 2;
 • Телефон: 02/ 915 3 518;
 • E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg;

 За максимална прозрачност пред нашите потребители ние предоставяме напълно изчерпателна информация за това какви действия се извършват с Вашите лични данни, които предоставяте на Вига ЕООД. Ние използваме вашата информация само толкова, колкото е необходимо за предоставяне на поисканите от Вас услуги или предоставяне на съдържание:

 • Какви лични данни събираме и обработваме?
 • Каква е целта за тяхното събиране?
 • По какъв начин се обработват Вашата лична информация?
 • За какъв срок се съхраняват Вашите лични данни?
 • С кого ги споделяме?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме?
 • Каква защита използваме?

Лични данни
В нашия сайт не се създават лични профили и не се събира строго персонална лична информация. С цел превенция защитата на Вашите лични данни в дигиталното пространство ние не предоставяме данни за трети страни. Предоставяме максимално открита процедура, чрез:

 • Контактна форма: възможността за осъществяване на обратна връзка, става посредством събиране на име, фамилия, телефонен номер и e-mail и ни служи само и единствено за да отговорим на Вашите запитвания. Отнасяме се към тях като строго конфиденциални и никога не ги предоставяме на трети страни.
 • Модул за споделяне в социалните мрежи: по този начин сайтът не събира лични данни, но служи за изследване на потребителското поведение на компаниите-собственици на следните социални мрежи: Facebook, Twitter, LinkedIn.
  Извършването на събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране и всички други възможни действия се ръководят спрямо законните ни интереси по смисъла на член 6 от GDPR.
  Ако имате въпроси или притеснения относно Вашата сигурност в настоящия сайт можете да свържете с длъжностно лице по защита на личните данни на Вига ЕООД чрез предоставените контакти: Адрес: гр. София, ул. Любен Каравелов No: 25, ет.1, ап.1, телефон: 032/ 9649691, електронна поща: office@viga.bg;

Цел за събиране на лични данни
Действията по събиране и обработка на личната Ви информация се извършва само и единствено с цел максимално адекватно предоставяне на исканите от Вас услуги, чрез изпращане на запитване, или за осъществяване на връзка с Вас, в ролята на наши клиенти.
Подробна информация относно условията за ползване на нашата интернет страница можете да намерите в Общи условия.

Начин за обработка на личната информация
Посредством Вашето кликване на бутон OK от изскачащия банер на сайта, ние получаваме съгласието Ви за използване на бисквитки. На самият банер присъства уточняваща използването им информация и препратка към настоящата страница за Политика за личните данни.

Срок на съхраняване на личните данни
Единствената събрана персонална потребителска информация, чрез Контактната ни форма, е със срок на съхранение 1 година, считано от датата на попълване.

Предоставяне на лична информация на трети лица
Ние строго спазваме конфиденциалността на потребителите ни и в никакъв случай не предоставяме Вашите лични данни на трети страни без предварително да Ви уведомим.

Потребителски права
Ръководейки се от Общия регламент относно защитата на данните GDPR Вие притежавате следните права:

 • Право на достъп до вашите лични данни, които се обработват, и правото да получите тяхно копие;
 • Право на редакция или коригиране на данните Ви, ако установите неточност или имате нужда да актуализирате отделни аспекти;
 • Право на блокиране или ограничаване на обработката на предоставените от Вас лични данни или част от тях, в определените от Закона и Регламента случаи;
 • Право на заличаване на Вашите лични данни, в случай че условията го позволяват;
 • Право да отстоявате интересите си, отправяйки жалба пред Комисия за защита на личните данни, в случай че те са нарушени. Предоставена Ви е възможност за отстояване на текущите права по всяко време, чрез изпращане на писмено заявление, лично подписано от Вас, на адрес гр. София, ул. Любен Каравелов No: 25, ет.1, ап.1, телефон: 032/ 9649691, електронна поща: office@viga.bg;

Бисквитки (Cookies)

Нашият уебсайт използва така наречените „бисквитки“ (от англ. Cookies), които представляват малки текстови файлове. Те се записват на Вашия компютър и документират информация за разпознаване. По този начин ние не можем да Ви идентифицираме като личност. Използването на бисквитки служи единствено за подобряване на нашия уебсайт в съответствие с член 6, параграф 1 от GDPR (Общ регламент за защита на лични данни).
От друга страна отказът от бисквитки може негативно да повлияе за функционалността на уебсайта и влошаване на качеството на предлаганата от нас услуга, която предоставяме чрез него.

Инструментариум за статистика и ремаркетинг:

 • Facebook Pixel – ключов онлайн инструмент, създаден и интегриран от Facebook Ireland Ltd. Той позволява връзката между нашият сайт и профила Ви в социалната мрежа. По този начин нашите потребители биват персонално идентифицирани и получават релевантни реклами в социалната мрежа Facebook. Въпреки, че събираните данни от Facebook Pixel не носят конкретна персонална информация, чрез него ние имаме възможността да ви представим единствено актуални предложения и да Ви предпазим от предлагането на едни и същи наши реклами прекалено често.
  По-подробна информация относно официалната политика за лични данни на Facebook Ireland Ltd. можете да намерите тук: https://www.facebook.com/policy.php
 • Google Analytics – уеб услуга от Google Inc., грижеща се за съставянето на детайлна статистика за нашите посетителите на уебсайта. В същото време Вие получавате по-релевантни реклами. Отново, получената от нас информация е крайно недостатъчна за идентифициране на физически лица, но на базата на събраната специфична информация, все пак може да бъдете персонално идентифицирани от Google Inc.
  Ако желаете да се откажете генерално от проследяването на информация от Google, можете да го направите от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Трябва да знаете, че при отказване от услугите на Google Analytics няма да спрат рекламите към Вас, а е много вероятно те да станат по-нерелевантни.
 • Модул за споделяне в социалните мрежи: служи за събиране на данни за потребителското поведение от компаниите-собственици на следните социални мрежи: Facebook, Twitter, LinkedIn. Настройките за персонализирани реклами се извършват в потребителския профил в съответната мрежа:

Facebook – https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Twitter – https://twitter.com/privacy)

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Защита

Наш главен приоритет е да защитим персоналната информация и лични данни на нашите потребители от злоупотреби от трети страни. Успяваме да го направим посредством криптиране, което работи на базата на SSL (Secure Socket Layer) протокол. За да сте сигурни във Вашата защита можете да проверите визуализацията със зеленото катинарче в прогрес бара на браузъра Ви или по това, че URL адреса започва с „https“.

Всевъзможни въпроси относно използването на лични данни и тяхната защита можете да задавате на следния мейл: office@viga.bg